AAN ALLE SPEELPLEINVRIENDEN

 

Wij, het team van speelplein Speelabeke, hebben groot nieuws voor jullie!

 

Wel, nieuws is het misschien niet meer voor sommigen, maar voor iedereen die nog niet op de hoogte was: WIJ VERHUIZEN! In samenspraak met gemeente Wachtebeke ligt er momenteel een plan op tafel om reeds in zomer 2020 de speelpleinwerking opnieuw te laten doorgaan achter jeugdhuis ’t Kasseiken.

Dit nieuws werd reeds meegedeeld op de gemeenteraad van en stond al kort aangekondigd in de Wawijzer van maart-april. Als bestuur hoopten we op hetzelfde moment te kunnen communiceren, maar door omstandigheden is dat niet gelukt. We hoorden recentelijk echter dat over onze verhuis verschillende verhalen de ronde doen, en niet altijd met de juiste inhoud. Daarom leek het ons nodig om deze open brief te schrijven, klaar en helder, om geruchten de wereld uit te ruimen.

Eerst en vooral dus deze boodschap: ENKEL HETGEEN IN DEZE BERICHTGEVING OF VIA DE OFFICIËLE GEMEENTELIJKE KANALEN OF SPEELPLEINKANALEN WORDT MEEGEDEELD, IS DE JUISTE INFORMATIE.

Zoals al gezegd: Speelabeke verhuist. Tot deze beslissing is het bestuur reeds kort na de speelpleinzomer van 2019 gekomen, na verschillende gesprekken met de gemeente en het jeugdhuis. De eerste planning staat nog altijd op zomer 2020. Daarvoor werden een aantal afspraken gemaakt tussen het speelplein en de gemeente. Door een aantal vertragende factoren is de planning wat opgeschoven, maar wij bereiden ons nog altijd voor op een speelpleinzomer op onze nieuwe locatie. Zo is er momenteel een vacature lopende op de jeugddienst, waardoor er verminderde ondersteuning is, en is er uiteraard ook hinder door de spijtige coronacrisis.

Waarom verhuizen we? Sinds 2010 gaat er speelplein door op de site van de gemeentelijke jeugdlokalen in de Godshuisstraat. Ook de jeugdbewegingen Chiro Pollyanna en KSA Sint-Hubertus hebben op die locatie werking. Vóór de zomer van 2010 was de speelpleinwerking al gevestigd achter het jeugdhuis. Een gedeelde locatie voor verschillende werkingen brengt de nodige flexibiliteit met zich mee, onder meer door het telkens te moeten verplaatsen van materiaal. Door terug te verhuizen hopen we opnieuw een echte, ‘eigen’, speelpleinlocatie te hebben waar we een vaste structuur en basis kunnen opzetten en daar voortdurend kunnen op doorbouwen.

Ook willen we terug een nauwere band creeëren tussen de speelpleinwerking en de jeugdhuiswerking, zoals het vroeger was. In een ideale wereld sluit onze doelgroep (kinderen en tieners tot 15 jaar) aan bij de grootste doelgroep van het jeugdhuis (15-30 jaar). Door een nauwere band hopen we op een grotere doorstroom van de jongeren naar het jeugdhuis, wat de beide werkingen alleen maar ten goede zal komen. Beide werkingen zullen uiteraard nog steeds hun eigen karakter behouden. Van een samensmelting is geen sprake.

Wat verandert er concreet? Wij begrijpen jullie bezorgdheid. Om het terrein achter het JH volledig speelvriendelijk te krijgen, is nog heel wat werk nodig. Tegen deze zomer zal er voldaan worden aan enkele basisvoorwaarden, en in de verre toekomst zal het terrein voortdurend onderzocht en opgewaardeerd worden. Concrete veranderingen tegen volgende zomer zijn:

  • Het terrein kan volledig rondom worden afgesloten en is niet openbaar toegankelijk. Hiervoor wordt binnenkort een omheining geplaatst.

  • Installatie van een nieuwe sanitaire blok of opwaardering van de bestaande sanitaire blok.

  • Het grasveld wordt heraangelegd, alsook het braakliggend stuk tussen koer en grasveld.

  • Er wordt voldoende binnenruimte voorzien voor binnenactiviteiten, alsook voldoende opslagruimte en een clublokaal voor de animatoren.

Welke invloed heeft dit op de zomerwerking? Het speelplein zal het speelplein blijven. Wij blijven dezelfde structuur en organisatie behouden, met hetzelfde team. Qua aanpak, missie en visie verandert er niets. Enkel de locatie en de infrastructuur. Wij zijn zelf ook nog volop bezig met deze verhuis voor te bereiden, en bekijken factor per factor waar we ons moeten aanpassen. Enkele belangrijke basiszaken:

  • Er zal worden ingeschreven aan het JH. Kinderen kunnen ook daar gebracht en opgehaald worden.

  • Wie ’s middags vanuit het Zomerhuis doorschuift naar het speelplein, zal dat nog altijd kunnen doen. Kinderen worden onder begeleiding naar de nieuwe locatie gebracht.

  • De betalingen gebeuren nog altijd zoals normaal.

  • De speelpleinuren (13u tot 17u30) blijven gebruikelijk.

  • Tijdens de zomerwerking zal het speelplein gebruik kunnen maken van de infrastructuur van jeugdhuis ’t Kasseiken voor binnenactiviteiten.

  • Buitenactiviteiten zullen doorgaan op het grasveld, of zoals gewoonlijk kan er ook uitgeweken worden naar de openbare site aan de jeugdlokalen.

Wat verwachten wij van ouders en speelpleinkinderen? De eerste weken in de zomer zal ons veel wijzer maken, en we hopen dan ook op geduld van jullie, ouders en speelpleinkinderen. We doen alvast wel een warme oproep om zoveel mogelijk met de fiets naar het speelplein te komen. Dit is niet alleen gezond en sportief, maar ook veel gemakkelijker. Er zijn in centrum Wachtebeke grote wegenwerken aan de gang, met vervanging van de nutsleidingen. Momenteel is de toegang tot Wachtebeke langs de Meersstraat en Puyenbroeck niet mogelijk. Voor autoverkeer moet men de omleiding langs de N70 en R4 volgen. Voor fietsverkeer langs het Jaagpad en de Overledebrug. Fase 2 van de werken situeert zich ook rond de Godshuisstraat en de Molenhoek. Hoe dit van invloed zal zijn op onze werking, kunnen we momenteel nog niet met zekerheid zeggen. Maar wel dat we iedereen aanraden om met de fiets te komen, of indien mogelijk te parkeren aan de oude speelpleinlocatie, en van daar te voet te komen.

 

Wij trachten jullie regelmatig te informeren met updates over de verhuis en de wegenwerken. Volg zeker onze Facebook-pagina en de speelpleinwebsite voor nieuwe info.

Hebben jullie nog meer vragen, contacteer ons dan via bovenstaande kanalen, speelabeke@gmail.com, het algemeen speelpleinnummer 0484 54 22 86 of spreek iemand aan van het speelpleinbestuur. Jullie kunnen ook terecht bij de gemeentelijke jeugddienst via jeugddienst@wachtebeke.be of via 09 337 77 42.

 

Met veel dank en vriendelijke groeten,

 

het bestuur van Speelpleinwerking Speelabeke.

Voor updates over de verhuis check "Nieuws!" of klik hier!